messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

QR Code


(คลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชน ประจำปี 2567 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ และฝึกปฎิบัติการมัดหมี่ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567[29 พฤษภาคม 2567]
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567[24 พฤษภาคม 2567]
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี"รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปี 2567[22 เมษายน 2567]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลขอนยูง ประจำปี 2567[22 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายทองดี มังคุณ)
นายก อบต.ขอนยูง
โทร : 081-3664584
(นายทองดี มังคุณ)
นายก อบต.ขอนยูง
โทร : 081-3664584

สถิติ sitemap
วันนี้ 200
เดือนนี้1,016
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)39,549
ทั้งหมด 150,103


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ