องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำงวดเดือน กรกฎาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเรื่องขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสายบ้านผัง 3 ใหม่ ถึงสายบ้านผัง 4 เก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file เชิญชวนยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายบ้านผัง 3 ใหม่ ถึงสายบ้านผัง 4 เก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางบรรจง-หน้าบ้านนายนิติกร หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ผู้กักตัว covid - 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ห้วงระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 รวม 22 วันทำการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 4 ศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม