messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางโสรดา ตาตะมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุภิกาณ์ ไชยธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศรีสุดา คำผาย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางธนพร มูลฉลู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอุไรวรรณ์ วงศ์ชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิลาวัลย์ ดุลสูงเนิน
คนงานทั่วไป