องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
มาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [14 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรมวันลอยกระทง [8 พฤศจิกายน 2565]
โครงการชาวตำบลขอนยูงร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [28 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี [15 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 [27 มิถุนายน 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [22 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2565 [16 มิถุนายน 2565]
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [14 มิถุนายน 2565]
โครงการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน วันที่ 21 มีนาคม 2565 [21 มีนาคม 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 [25 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 43 รายการ)