องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 [27 มิถุนายน 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [22 มิถุนายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2565 [16 มิถุนายน 2565]
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [14 มิถุนายน 2565]
โครงการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน วันที่ 21 มีนาคม 2565 [21 มีนาคม 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 [25 กุมภาพันธ์ 2565]
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565]
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูงร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [7 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูงแถลงนโยบายครั้งแรก [7 กุมภาพันธ์ 2565]
ตั้งด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 [3 มกราคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 39 รายการ)