องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยเชียง หมู่ที่ 1 [20 มีนาคม 2566]
โครงการให้ความรู้หนูน้อยยุคไอที ผ่านค่ายเรียนรู้ปฐมวัย 6 กิจกรรมหลัก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [9 มีนาคม 2566]
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะทำงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [2 มีนาคม 2566]
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขอนยูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [2 มีนาคม 2566]
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [21 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 [15 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง [15 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง [9 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 [2 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 55 รายการ)