องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร่สวนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 ครั้งแรก 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ครั้งแรก ประจำปี 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ขอนยูง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ขอนยูง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1