องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 2/2565
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร่สวนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 ครั้งแรก 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ครั้งแรก ประจำปี 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ขอนยูง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ขอนยูง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1