messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/ 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/ 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 เดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
find_in_page รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร่สวนตำบลขอนยูง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 ครั้งแรก 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ครั้งแรก ประจำปี 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ขอนยูง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ขอนยูง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1