messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder งบแสดงฐานะการเงินประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566