องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุใช้เอกสารอะไรบ้าง

ให้มาเขียนคำร้องที่ กองสวัสดิการสังคม โดยนำเอกสารมาด้วยดังนี้ 1 สำเนาบัตรประชาชน 2 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่เบอร์ 095-3651103 นักพัฒนาชุมชน

(โดย:สงวนศิลป์ มีพวก เขียนเมื่อ:16 เมษายน 2565)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว