messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
สิบเอกผจญ โตอุตตชนม์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวพัชรินทร์ ไชยเชษฐ
นักพัฒนาชุมชน
นายธนันดร วงศ์วันนา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุปราณี ไชยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน