messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายทองดี มังคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 081-3664584
นายสงกรานต์ อกอุ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 089-2792985
นายพลวัฒน์ อ่อนตาจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 061-2022338
นางลำปาง โทกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง
โทร : 080-1866018