messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ “พัฒนาสาธารณูปโภค สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”