messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน การปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการปฏิบัติงาน การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือการปฏิบัติงาน การปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
คู่มือการปฏิบัติงาน วินัยแลัะการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1