องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำงวดเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเรื่องขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือของประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่อง งดการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำตำบลขอนยูง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องงดการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี "รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ " ตำบลขอนยูง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รับสมัครบบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่สอบเพื่อเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
photo รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำงวดเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2