messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างซ่อมแซมลูกรังภายในเขตตำบล สายวัดป่าบ้านชัยคำเจริญ - ผัง 3 ใหม่ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างซ่อมแซมลูกรังภายในเขตตำบล สายบ้านห้วยเชียง-หนองขุ่น-ดงธาตุ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดราง U คสล.อัดแรงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดหล่อจากโรงงาน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางแดง ไชยธรรม - วัดป่าชัยคำเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ในสังกัด อบต.ขอนยูง (ช่วงปิดเทอม)ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ในสังกัด อบต.ขอนยูง ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าวัด - บ้านนายขาว เสมอหน้า บ้านผัง 2 ใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลำภู - บ้านห้วยเชียง บ้านลำภู หมู่ที่ 9 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณ์สำนักงาน ของ สำนักปลัด อบต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบล สายบ้านร่มเย็น - บ้านผัง 5 ใหม่ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนอุดม - นิคมฯ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาง - หนองหลอด บ้านหนองอีเบ้า หมู่ที่ 5 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ในสังกัด อบต.ขอนยูง ปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารหลังใหม่) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นฝายสวนกล้วย บ้านห้วยเชียง หมู่ที่ 1 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเชียง บ้านห้วยเชียง หมู่ที่ 1 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกสายบ้านหนองอีเบ้า - บ้านขอนยูง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกสายบ้านผัง 2 ใหม่ - บ้านผัง 3 ใหม่ ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกภายในเขตหมู่บ้านร่มเย็น ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านผัง 3 ใหม่ ถึงสายบ้านผัง 4 เก่า บ้านผัง 3 ใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางบรรจง - หน้าบ้านนายนิติกร หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ผู้กักตัว covid - 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4 บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน ในสังกัด อบต.ขอนยูง (ช่วงปิดตามคำสั่งของจังหวัด) ปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดราง U คสล.อัดแรงสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดหล่อจากโรงงาน บริเวณสี่แยกบ้านนางจันทร์ มหามาตย์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผัง 4 เก่า หมู่ที่ 12 - บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านพ่อซึม เจากระโทก บ้านผัง 3 ใหม่ หมู่ 11 - บ้านผัง 2 ใหม่ หมู่ 10 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านผัง 4 เก่า - บ้านผัง 3 ใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง ๆ ละ 20 กิโลกรัม ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ตามข้อบัญญัติงบประมานรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดราง U คสล.อัดแรงสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บริเวณสามแยกไปยังหน้าสำนักงาน อบต.ขอนยูง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายมนูญ - นายวิเชียร บ้านผัง 2 ใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้านเหล่าอ้อย และบ้านโนนอุดม ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหยาด - หน้าบ้านนายอุทัย พนมกุล บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
51 - 85 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2