องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
insert_drive_file ปกรายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file ประกาศงบประมาณปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผลปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83

folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21