ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองเม็ก - ป่าช้าบ้านห้วยเชียง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง