ชื่อเรื่อง : จ้างตามโครงการร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของดีกุดจับ ประจำปี 2566 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง