ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 418 อุดรธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง