ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง