ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 418 อด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง