ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง