ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำลอดกลมสายช้างวัด บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง