ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้วหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง