ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผัง 4 เก่า - บ้านสร้างก่อ หมู่ที่ 12 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง