ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองอีเบ้า - โค้งนาผักหนอก ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง