ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านห้วยเชียง - บ้านดงธาตุ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง