ชื่อเรื่อง : จ้างต่อเติมหลังคาอาคารเรียนเชื่อมต่ออาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขอนยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง