ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลสูบจ่ายตรง บ้านหนองฆ้อง หมู่ที่ ๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง