ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูฝายสวนกล้วย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง