ชื่อเรื่อง : จ้างงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล์กถ้ำหมากแหน บ้านน้อยลำภู หมู่ที่ 9 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง