ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างเทลาน ค.ส.ล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง