ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ บ้านขอนยูง หมู่ที่ 2 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง