ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : ukFvqbnTue111340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้