ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : 3H4vp4zTue111150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dHs1wG1Tue111157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้