ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : 6nZ2MSETue94335.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ERCxvs9Tue94340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้