ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง เรื่องหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : UY62q37Tue93747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : yi88F5TTue93814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้