องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลขอนยูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด : เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง กลุ่มที่มีค่าคะแนน ADL 0-6 และกลุ่มที่มีปัญหากลั้นอุจจาระและปัสสาวะไม่ได้
ผู้โพส : admin