องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
โครงการชาวตำบลขอนยูงร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
รายละเอียด : กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะเปียกภายในครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านโนนอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านโนนอุดม ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ผู้โพส : admin