messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และคณะทำงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียด : เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบและประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่
ผู้โพส : admin