องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
มาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูงจัดกิจกรรม #มาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ขอนยูง เพื่อให้เกิดความตระหนักและการรับรู้ให้แก่บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมทักษะ ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังอันตราย และการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้โพส : admin